Πέμπτη, 28 Ιουλίου 2011

Standing in the Shadows of Motown (2002)

πως οι μουσικοί έστισαν τη μόταουν.
αν και μετά απο αυτούς τους πρώτους 'σεσιονάδες' το χάος..

3 σχόλια: